Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Tánczos Mónika E.V., web: tanczosmonika.hu, székhely: Zalaegerszeg, Berzsenyi Dániel u. 3. 8900 , adószám: HU 64355418, mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Tánczos Mónika

A szolgáltató székhelye: 8900, Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 14/a

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: studio@tanczosmonika.hu

Adószáma: 64355418-2-40

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve : 9225590

Telefonszámai: +36 30 3926 858

A szerződés nyelve: magyar

A tárhelyszolgáltató adatai

Név: Prompt-H Számítástechnikai, Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 2100 Gödöllő, Testvérvárosok útja 28.

Elérhetőség: web@prompt.hu

Weboldal: web.prompt.hu 

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről Fulfillment szolgáltatás webshopok számára szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelem alatt áll.

1.4. Rendelkezésre állás.

Adatkezelési szabályok

1.5. Adatkezelési tájékoztató

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A termékek online és személyesen is megvásárolhatók.

Az árak tartalmazzák az Áfa összegét.

A házhozszállítási díjat, illetve a csomagolási díjat nem tartalmazzák az árak.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártyaadatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenített meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A rendelés menetének részletes leírása, a bejelentkezésről a termék kosárba helyezéséig.

 A termékek a kosárba helyezéssel rendelhetők meg. A kiválasztott termék/ek a „Kosárba” gombra kattintva helyezhető el a kosárban. A jobb felső sarokban található, kosarat jelképező piktogramra kattintva a kosárban elhelyezett termékek megtekinthetők, a mennyiségük módosítható, és törölni is lehet őket. Amennyiben további terméket szeretne a Felhasználó hozzátenni a kosarához, akkor a „Folytatom a vásárlást” gombra kattintva folytathatja azt. A vásárlás befejezése a „Tovább a fizetéshez” gombra kattintva történik.

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására/ törlésére a rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van az értelemszerűen megjelölt gombra kattintva.

1.11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása Fulfillment szolgáltatás webshopok számára

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása mikor történik

A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik (hétfőtől-péntekig 09:00 órától 17.00 óráig). A munkaidőn túl érkező online megrendelések a megrendelést követő munkanapon kerülnek feldolgozásra.

1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2-5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete

A Vásárló a termék/ek megvásárlására vonatkozó elállási jogával, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap. Ezt a vásárló köteles a csomagban található ELÁLLÁSI JOGI NYILATKOZAT kitöltésével a szolgáltató részére jelezni, visszaküldeni.

A Vásárló kizárólag akkor jogosult a termék/ek teljes vételárát visszakapni, ha Felhasználó a termék/ek - ben értékcsökkenést nem okozott, azaz sértetlenül kerülnek vissza a Szolgáltatóhoz. Ez azt jelenti, hogy a Szolgáltatónak nem áll módjában visszavenni olyan termék/ek - et, amelyek például viselve vagy mosva voltak, szennyezettek, illetve a termékcímke, valamint a termék további címkéi kivágásra kerültek.

A visszafizetés során Szolgáltató a termék/ek árát a csomag kiszállítási költségével csökkentett összegével utalja vissza. A termék/ek visszaküldésének további költsége a Felhasználót terheli.

A termék/ek visszaküldési címe: 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi Dániel u. 3.

Pénzvisszatérítést kizárólag bankszámlára történő utalással áll módunkban teljesíteni. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméke/ket. A termék/ek kézhezvételét követően legkésőbb 5-10 napon belül megtörténik a termék/ek árának visszaküldése a Vásárló által megadott bankszámlára.

Garancia, jótállás

1.18. Termékeinkre 1 hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Abban az esetben, ha a Vásárló a kiszállított termék/ek/nél látható anyag- vagy gyártási hibát észlel, (beleértve a szállítás során keletkezett sérüléseket is) erről a Tánczos Mónika Stúdiót haladéktalanul értesíteni kell. Az értesítést e-mailen keresztül a studio@tanczosmonika.hu címre küldött levélben, vagy az áru átvételekor a csomagküldő munkatársának lehet jelezni.

Panaszkezelés

1.19. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Zalaegerszegi  Törvényszék illetékességét.

Zalaegerszeg, 2021. 04. hó 01. nap