A Tánczos Mónika Stúdió ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Adatvédelem

Ez a tájékoztató azért készült, hogy biztosítsuk arról vásárlóinkat, partnereinket, hogy a Tánczos Mónika Stúdió tevékenységével kapcsolatban a stúdió dolgozói a tudomásukra jutott személyes adatokat bizalmasan, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, és nagy körültekintéssel kezelik.

Miért van erre szükség? Biztosan olvastak, vagy hallottak már a GDPR kifejezésről, ami egy EU-s rendelet, és meghatározza a személyes adatok védelmével kapcsolatos intézkedéseket, a védendő adatok körét, valamint a gazdaság szereplői számára előírja az adatkezelés célhoz kötöttségét, jogszerűségét, átláthatóságát.

A személyes adatok védelmére tehát szükség van, ez egy alapjog, melynek garanciáit mi is kötelesek vagyunk megtartani, és meg is tartjuk.

Azért készült ez az tájékoztató, hogy vásárlóink is megismerjék, mi lesz a nevük, esetleg e-mail címük, telefonszámuk sorsa, ha megadják nekünk, és érezzék, bennünk ezen a téren is megbízhatnak

Ebben a tájékoztatóban adatkezelőnek a Tánczos Mónika Stúdió tulajdonosa, Tánczos Mónika egyéni vállalkozó minősül.

Elérhetőség: 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi Dániel u. 3.

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 14/a

Telefonszám: Mobil: +36 30/392-6858

Facebook: https://www.facebook.com/tanczosmonikastudio

Honlap: tanczosmonika.hu

Milyen személyes adatokat kezelünk?

Ebben a fejezetben arra térünk ki, hogy milyen személyes adatokat kérhetünk el vásárlóinktól, és milyen célból, valamint arra, hogy mit kezdünk velünk. A GDPR (nevezzük Általános adatvédelmi rendeletnek) előírja, hogy tilos az adatokat „készletezni”, ezért természetesen nem tehetjük meg azt, hogy elkérünk egy e-mailcímet azért, hogy értesíthessük vásárlóinkat egy termék beszerzéséről, majd az ebből a célból megadott elérhetőségen marketing levelekkel, ajánlatokkal, kedvezményes lehetőségekkel bombázzuk őt. Ez a célhoz kötöttség elvébe ütközne, és mi nem szeretnénk szabályellenesen eljárni. Ezért minden esetben, ha valamihez elkérjük a vásárlónk adatait, írásban kérjük a hozzájárulását (ez az adatkezelésünk jogalapja). Igaz, ez jár némi plusz adminisztrációval, de így pontosan látható (sem a vásárló, sem a csapatunk tagjai nem felejtik el), hogy milyen célra használhatók az adatok, mihez járult hozzá az érintett fél. Mivel többfajta szolgáltatást nyújtunk, igyekszünk az adminisztrációs terheket csökkenteni, ezért a hozzájáruló nyilatkozatunkat úgy készítettük el, hogy azon több szolgáltatás igénybe vételét is jelölhetik az érdeklődők. Mi pedig megígérjük, hogy ezeket a nyilatkozatokat szépen, lefűzve fogjuk tárolni, mégpedig olyan módon, hogy ahhoz illetéktelen személy nem férhet hozzá! 😉

Ezzel kapcsolatban azt is nagyon fontos megemlíteni, hogy amennyiben a vásárlónk megadta az adatait, hozzájárult azok kezeléséhez, akkor sem jelenti ez azt, hogy mi örökre eltároljuk azokat. A hozzájárulást az üzleti kapcsolat vagy a szerződéses jogviszony fennállása idejére kérjük, de bármikor jelezheti a kedves vevő, hogy köszöni, tovább nem szeretné, ha birtokolnánk a nevét, elérhetőségét, és ebben az esetben mi a nyilvántartásunkból törölni fogjuk, és erről külön értesítjük is.

Ugyanígy bármelyik vásárlónk kérhet tájékoztatást tőlünk az általunk kezelt adatairól.

Kanyarodjunk vissza az elejére: milyen adatokat kérünk el?

A GDPR azt is előírja, hogy csak azokat a személyes adatokat lehet kezelni, amelyek az adatkezelés céljának eléréséhez feltétlenül szükségesek (ezt nevezik adattakarékosság elvének). Esetünkben az „adatkezelés” célja többnyire az, hogy minél hamarabb tudjuk értesíteni a vásárlóinkat, ha új kollekció érkezik, ha egy új kedvezményt, akciót hirdetünk, vagy új szolgáltatást indítunk útjára. Ehhez nem is kérünk mást, csak egy nevet, és egy e-mail címet, valamint egy telefonos elérhetőséget. Ezeket az adatokat nem adjuk ki másnak, és csakis értesítésre használjuk.

Ha nyereményjátékot hirdetünk, akkor szintén ezekre a személyes adatokra van szükség, nem fogunk ennél többet kérni. Nyereményjáték esetén a hozzájáruló nyilatkozaton azt is kérjük megjelölni, hogy nyertes vásárlónk nevét (csakis azt, az elérhetőségeit nem) közzétehetjük-e Facebook és Instagram oldalunkon. A nyereményjátékban akkor is részt lehet venni, ha nemleges erre a válasz, a nyerési esélyeket nem ez a választás nem rontja.

Az üzlet tevékenységi köre úgy áll össze, hogy bizonyos szolgáltatásokhoz (Szabadnapos Nő élményfotózás) elengedhetetlen, hogy fotót vagy videót készítsünk kedves alkalmi modellünkről. Ezt is a legnagyobb körültekintéssel, és a legnagyobb szeretettel kezeljük, de mivel olyan büszkék vagyunk a végeredményre, nagy öröm számunkra, ha a Facebook és Instagram oldalunkon prezentálhatjuk! Ezt a tevékenységünk népszerűsítése érdekében tesszük, hogy minél többen megismerjék a szolgáltatásainkat. Természetesen ehhez is külön hozzájárulást kérünk, minden esetben írásban. Ezekben az esetekben a vásárlók és az üzlet közötti szerződést (azaz a fotók elkészítését, és megküldését) nem tudjuk másképp teljesíteni, csak úgy, ha a megrendelő (a vásárlónk) a nevét, elérhetőségeit (telefonszám és e-mail cím) megadja erre a célra.

Vannak népszerű rendezvényeink is (Stílus Klub, Kurzus, Divatbenutató), melyeket szintén örömmel dokumentálunk, készítünk pillanatfelvételeket, videókat. Ilyenkor lehetetlen válogatni, hogy melyik résztvevő bukkan fel a háttérben, ezért ezeken a rendezvényeken a részvétel feltétele, hogy a jelenlévőkről fotó, vagy videó készül, és megjelenik honlapunkon, a Facebookon, vagy az Instagramon. Azt azonban megígérjük, hogy ha ilyen rendezvényt tartunk, akkor a meghívón szerepeltetjük a tájékoztatást, hogy a résztvevőkről felvétel készülhet, és hogy közösségi oldalainkon azt közzé tehetjük. Ilyenkor a helyszínen is elhelyezünk egy táblácskát, hogy még a belépés előtt eldönthesse mindenki, hogy ezekkel a feltételekkel is részt kíván-e venni a programon.

Akik követnek minket Instagramon, vagy Facebookon, tudják, hogy lehetőség van arra is, hogy blogunkra feliratkozzanak az érdeklődők. Ez megtehető az üzletben, személyesen, ehhez külön hozzájáruló nyilatkozat aláírását kérjük. Online feliratkozásra is van lehetőség, ezt a honlapunkon lehet megtenni az alábbi linken:tanczosmonika.hu

A feliratkozás előnye, hogy az akciókról, kedvezményekről első kézből értesülhet a kedves vásárló, ebben az esetben sem kérünk más adatot, csak a nevet, e-mail címet és telefonszámot a kapcsolattartás érdekében.

Nagyon díjazzuk a vásárlóink hűségét, és örülünk, ha elégedettek a szolgáltatásainkkal. Ezért visszatérő vevőinknek törzsvásárlói programot hirdetünk, melyben való részvételhez szintén írásbeli hozzájárulást kérünk. Ebben a programban sincs szükségünk más adatra, mint a névre, e-mail címre és telefonszámra.

Összegezve az eddigieket: nevet, e-mail címet, telefonszámot kérünk el, és bizonyos esetekben fotót, videót készítünk, és kezelünk. Az adatokat mindig az érintett vásárló írásbeli hozzájárulása alapján kezeljük, a közösségi oldalainkon, vagy honlapunkon való közzétételre külön rákérdezünk. Az adatokat az üzleti kapcsolat vagy szerződéses jogviszony fennállása idejére kérjük, ezt követően, (de kérésre előbb is) töröljük, helyesbítjük, vagy hozzáférhetővé tesszük (ami azt jelenti, hogy az érintett betekinthet a nyilvántartásunk rá vonatkozó részébe) a megadott adatokat.

Kinek továbbítjuk az adatokat?

A fotókat, videókat külső szakember (….neve: , elérhetősége: ..) készíti, aki azért dolgozik, hogy az elkészült mű minél szebb emlék legyen. Ő fogja továbbítani a kész képanyagot, ezért részére mi át kell, hogy adjuk a vásárlónk elérhetőségeit. Ezt adattovábbításnak nevezzük, és a feltételeiről külön megállapodtunk a fotós, videós kollégánkkal, aki egy másik vállalkozásban működik. Alapvetően erről azt kell tudni, hogy a ránk bízott adat továbbításának jogszerűségéért is mi, a Tánczos Mónika Stúdió csapata vagyunk a felelősek a vásárlóink felé.

Muszáj arról is szót ejteni, hogy bizonyos hatóságok kérhetnek tőlünk (nem csak tőlünk, bármely szolgáltatótól) tájékoztatást, személyes adatokat. Ilyen lehet a bíróság, az ügyészség, a nyomozó-, illetve szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a NAIH, az MNB, illetve jogszabály felhatalmazása alapján egyéb hatóságok. Ilyen megkeresés esetén a Tánczos Mónika Stúdió a megkereső hatóság részére- amennyiben a megkereső hatóság a pontos célt, és az adatok körét megjelölte,- személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Hogyan rendelkezhetek az adataimmal, ha egyszer már megadtam a hozzájárulást?

Tájékoztatáshoz való jog

Vásárlóink bármikor kérhetnek – szóban vagy a megadott elérhetőségeken írásban – tájékoztatást a személyes adataik kezeléséről, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés tervezett időtartamáról. Bár a tájékoztatót az első kapcsolatfelvételkor rendelkezésre bocsátjuk, és honlapunkon, Facebook oldalunkon is közzétesszük, valamint az üzletben is megtalálható, lehetővé tesszük azoknak, akik a hozzájárulásukat megadták, hogy megismerjék, mi lett az adataik sorsa, valóban jó helyük van-e, és ebben a tájékoztatóban leírtakat betartjuk-e.  Szóban a tájékoztatást csak akkor tudjuk teljesíteni, ha a vásárló személyazonosságát igazolta.

Helyesbítés joga

Amennyiben vásárlónk azt észlelné, hogy az általunk kezelt adatok nem helyesek, pontatlanok, kérheti, hogy mielőbb helyesbítsük azokat. És mi ezt sietve teljesítjük. J

Törléshez való jog

Korábban már említettük, hogy az adatok törlését is lehet kérni, mégpedig úgy, hogy a vásárlónk küld nekünk egy egyszerű e-mailt, az alábbi címre:

studio@tanczosmonika.hu

ezzel a szöveggel:

„Kérem a nyilvántartott személyes adataim késedelem nélküli törlését!”.

Ennek a kérésnek is eleget fogunk tenni, ha a személyes adatokra már nincs szükség, mert a cél, melyre gyűjtöttük őket, már megvalósult, vagy egyszerűen csak nem kívánja tovább az adatok kezelését üzletünkben. Ilyenkor fontos megjegyezni, hogy mivel mi kizárólag hozzájárulás alapján kezeljük a vásárlóink adatait, a hozzájárulást visszavonni csak a jövőre nézve lehet, visszamenőlegesen nem. Tehát a törlés iránti írásbeli (e-mail-ben megküldött) kérelem kézhezvételéig az adatkezelésünk a vevő hozzájárulása alapján jogszerű.

Kérhető az adatok törlése akkor is, ha a személyes adatokat jogellenesen kezeltük volna (bár nagyon igyekszünk, hogy ez ne forduljon elő).

Az adatok törléséhez való jogot szakkifejezéssel „elfeledtetéshez való jog”-nak nevezzük. Ígérjük, hogy kérésre a korábban kezelt adatokat el fogjuk felejteni.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A korlátozás azt jelenti, hogy az adatokat csak tárolhatjuk, de nem kezelhetjük (használhatjuk fel a meghatározott célra), kivéve, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez (példa lehet erre az esetleges tartozás behajtása, mert ilyenkor ügyvédnek továbbítjuk a személyes adatokat, hogy a behajtásról intézkedjen), vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből lehet kezelni.

Korlátozásra az alábbi esetekben kerülhet sor:

ha vásárlónk az észleli, hogy jogellenes az adatkezelés, de nem kéri adatai törlését mégsem, ehelyett az adatkezelés korlátozását kéri, vagy

ha esetleg az adatok helyesbítésre szorulnának, ezt a vevő jelzi, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését, vagy

ha már nincs szükségünk a személyes adatokra, mert az adatkezelés célja teljesült, de vevőnk úgy dönt, hogy nem járul hozzá azok törléséhez, mert jogi igényt kíván érvényesíteni velünk szemben, mert nem voltunk elég körültekintőek (ezt igyekszünk elkerülni, és nem okot adni rá).

A korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk vásárlónkat.

Adathordozáshoz való jog

Arra is lehetőséget adunk, hogy vevőink a rendelkezésünkre bocsátott személyes adataikat (természetesen csakis a saját adatokat, mi arra is figyelünk, hogy a vásárlók egymás adatait ne ismerhessék meg) géppel olvasható formátumban megkapják, ha ezt kérik tőlünk, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák.

Tiltakozás joga

Hírlevelünk is van, melyben az aktuális kedvezményekről, új programokról, akciókról, új kollekció érkezéséről. Természetesen ehhez külön hozzájárulást kérünk, és biztosítjuk a lehetőséget, hogy vevőnk bármikor tiltakozzon az ellen, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat e célból kezeljük, és ebben az esetben mi nem küldünk több hírlevelet.

Ha az adatok kezelése korlátozás alá esik, helyesbítjük azokat vagy töröljük, ezt a tényt közöljük az érintett vevőnkkel, és mindazokkal, akiknek az adatokat mi továbbítottuk (ez ugye a fotósunk szokott lenni).

Ennek a tájékoztatási kötelezettségünknek akkor nem teszünk eleget, ha az lehetetlen, vagy aránytalanul nehéz lenne.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, az információk elektronikus úton kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az ebben a fejezetben felsorolt igényeket vásárlónk hozzánk intézett e-mailben tudják jelezni. Mi vállaljuk, hogy a törlést, korlátozást, tájékoztatást, adathordozhatóságot a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül teljesítjük.

Kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelésünk helytelen, mert azok illetéktelenhez jutottak, nem a meghatározott célra használtuk azokat, vagy elvesztettük, vásárlónk panaszt tehet a magyar felügyeleti hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság „NAIH” (Elérhetőségek: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Telefon: + 36(1) 391-1400, Fax: + 36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Minden érintett magánszemélynek joga van peres eljárást is kezdeményezni a Polgári Peres eljárásról szóló 2016. évi CXXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján, a konkrét igénytől függően.

Mi igyekszünk mindent megtenni az esetleges panaszok orvoslása érdekében, ezért kérjük kedves vásárlóinkat, hogy panaszukkal először mindig az üzletvezetőhöz forduljanak, hogy megkeressük a megoldást.

A felelősség tehát a miénk az adatkezelés szabályosságáért, ez alól a felelősség alól csak akkor lehet mentesülni, ha bizonyítani tudjuk, hogy a kárt előidéző eseményről üzletünket semmilyen módon nem terheli felelősség.

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25. napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes, azzal, hogy szükség esetén módosítjuk, és közzétesszük.

Tánczos Mónika

a Tánczos Mónika Stúdió tulajdonosa